Vyberte stránku

Prohlášení o souladu s GDPR

Prohlášení o zpracování osobních údajů

Vážení obchodní partneři,

prohlašujeme, že při zpracování Vašich osobních údajů dodržujeme Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

page1image65942656

Jsme v souladu s GDPR

page1image65943040

1. Jsme Správce osobních údajů:

SLÁDEK PROFI CLIMB s.r.o. Sedlec 231, Starý Plzenec, 332 02

IČO: 25242491

www.proficlimb.cz

tel: +420 602 803 062, email: sladek@proficlimb.cz

 

2. Účely zpracování osobních údajů mají vždy právní základ:

page1image65944960

Zpracování je nezbytné:

 • pro splněprávních povinností pro podnikání v České republice a EU,
 • pro splněsmluv s Vámi,
 • pro účely našich oprávněných zájmů pro splněprávních povinností nebo smluv.Konkrétně zpracováváme osobní údaje za účely:
 • uzavírání a plnění smluv, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů,
 • splnění právní povinnosti správce,
 • poskytování služeb,
 • vystavování obchodních dokumentů – např. fakturace, smlouvy,
 • komunikace se zákazníkem,
 • nabízení služeb bývalým i současným zákazníkům.Ve výjimečných případech zpracováváme pro ochranu Vašich životně důležitých zájmů. V některých případech jste nám udělili souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů.

page1image65945344

3. Popis kategorií osobních údajů:

page1image65916480

Z důvodu minimalizace množství osobních údajů zpracováváme pouze následujícící údaje:

 • jméno a příjmení,
 • adresu trvalého pobytu,
 • číslo mobilního telefonu,
 • e-mailovou adresu.

page1image65916864

4. Dodržujeme Vaše práva:

page1image65928576

 • právo získat přístup a kopii svých osobních údajů,
 • právo na opravu nebo doplnění nepřesných osobních údajů,
 • právo na výmaz osobních údajů, když nejsou potřebné pro legální účely,
 • právo vznést námitku a stížnost proti našemu zpracování, včetně omezení zpracování.Vaše osobní údaje využiváme pouze pro naše účely (zpravidla pro komunici se zákazníkem a pro fakturaci).
  Nikomu nepředáváme Vaše osobní údaje, pokud k tomu nemá zákonný důvod.
  Informujeme Vás o všech skutečnostech, změnách, opravách, nebezpečích a opatření.

5. Uplatňujeme zásady zpracování:

Při každodení práci dodržujeme zásady správného zpracování osobních údajů:

 • zákonnost, korektnost, transparentnost,
 • účelové omezení a přesnost,
 • minimalizace údajů a omezení uložení,
 • integrity a důvěrnosti,
 • jsme odpovědní za soulad s GDPR.

6. Udržujeme systém zabezpečení:

Pro ochranu Vašich práv a svobod přijímáme vhodná technická a organizační opatření:

 • osobní data zpracovávají jen odpovědní pracovníci, kteří jsou zavázáni k mlčenlivosti,
 • přístup k datům zabezpečujeme hesly a klíči,
 • listinné dokumenty uchováváme v uzamčené skříni, která se nachází v uzamčené kanceláři.

Posuzujeme rizika, testujeme odolnost systémů a přijímáme preventivní opatření, aby nedošlo k neoprávněnému zpracovaní, které by Vám mohlo způsobit hmotnou nebo nehmotnou újmu.

Vypracoval: ©) Ověřil: Schválil: Platnost: ProhlášeníGDPR20180521.docx